Logo TTC

Hygyrchedd y wefan

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwefan sy'n hygyrch i'r gynulleidfa ehangaf bosibl, waeth beth fo'u technoleg neu allu. Rydym yn gweithio'n weithredol i gynyddu hygyrchedd a defnyddioldeb ein gwefan ac wrth wneud hynny rydym yn anelu at gadw at lawer o'r safonau a'r canllawiau sydd ar gael.

Menter hygyrchedd gwe

Mae'r wefan hon yn ceisio cydymffurfio â lefel A o Ganllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We Fyd-eang (W3C) 1.0. Mae'r canllawiau hyn yn esbonio sut i wneud cynnwys gwe yn fwy hygyrch i bobl ag anableddau. Bydd cydymffurfio â'r canllawiau hyn yn helpu i wneud y we yn fwy cyfeillgar i bob defnyddiwr.

Safonau

Byddwn yn parhau i ddatblygu'r safle yn unol â chanllawiau a hyrwyddir gan y Consortiwm We Fyd-Eang (W3C), Sefydliad Cenedlaethol y Deillion (RNIB) a'r Ymgyrch Saesneg Plaen.

Mae'r wefan yn dangos yn gywir mewn porwyr gwe cyfredol. Os ydych chi'n gweld ein gwefan ar borwr hŷn, efallai y gwelwch nad yw tudalennau yn ymddangos fel y bwriadwyd os nad yw'r porwr yn cydymffurfio â safonau. Rydym yn argymell eich bod yn uwchraddio eich porwr i'r fersiwn ddiweddaraf o un o'r canlynol, i gael y gorau o'n gwefan.

Eithriadau

Er ein bod yn ymdrechu i gadw at y canllawiau a'r safonau derbyniol ar gyfer hygyrchedd a defnyddioldeb, nid yw bob amser yn bosibl gwneud hynny ym mhob rhan o'r wefan. Rydym yn chwilio'n barhaus am atebion a fydd yn dod â phob rhan o'r wefan i'r un lefel o hygyrchedd cyffredinol.

Gadewch adborth

Cysylltwch â ni os ydych yn cael trafferth defnyddio ein gwefan – bydd hyn yn ein helpu i wneud gwelliannau: Ffurflen adborth gwefan