Croeso i TTC

A yw’r heddlu neu’r llysoedd wedi’ch cyfeirio i gwrs?

Archebwch eich lle ar gwrs, neu ei aildrefnu, ar-lein â ni heddiw

ARCHEBWCH EICH LLE AR GWRS

Datrysiad pwrpasol y mae technoleg yn ei yrru ar gyfer rheoli risg gyrwyr

Proffilio risg gyrwyr, gwirio trwyddedau, monitro gyrwyr a mwy

DYSGWCH FWY

  1. Technoleg rheoli gyrwyr

    Datrysiadau y mae technoleg yn eu gyrru ar gyfer rheoli eich perfformiad gyrwyr gan gynnwys proffilio risg, gwirio trwyddedau, monitro ymddygiad gyrwyr a mwy.

  2. Hyfforddi gyrwyr

    Rhaglenni addysg ar gyfer eich gyrwyr o’n gweithdai ystafell ddosbarth rhyngweithiol iawn i hyfforddiant ar y ffordd i gyrsiau e-ddysgu sy’n bwrpasol i anghenion eich busnes.

    DATRYSIADAU HYFFORDDI GYRWYR