Hygyrchedd

Hygyrchedd gwefan

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwefan sy’n hygyrch i’r gynulleidfa ehangaf bosibl, waeth beth fo’u technoleg neu allu. Rydym wrthi’n gweithio i gynyddu hygyrchedd a defnyddioldeb ein gwefan ac wrth wneud hynny rydym yn ceisio cadw at lawer o’r safonau a’r canllawiau sydd ar gael.

Menter hygyrchedd y we
Mae’r wefan hon yn ymdrechu i gydymffurfio â lefel A Consortiwm y We Fyd-eang (W3C) Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We 1.0. Mae’r canllawiau hyn yn esbonio sut i wneud cynnwys gwe yn fwy hygyrch i bobl ag anableddau. Bydd cydymffurfio â’r canllawiau hyn yn helpu i wneud y we yn fwy cyfeillgar i ddefnyddwyr.

Safonau
Byddwn yn parhau i ddatblygu’r safle yn unol â chanllawiau y mae Consortiwm y We Fyd-eang (W3c), Sefydliad Cenedlaethol y Deillion (RNIB) ac Ymgyrch Saesneg Clir yn eu hyrwyddo.

Mae’r safle’n arddangos yn gywir mewn porwyr gwe cyfredol. Os ydych chi’n edrych ar ein safle ar borwr hŷn, efallai y byddwch yn gweld nad yw tudalennau’n arddangos fel y bwriadwyd os nad yw’r porwr yn cydymffurfio â safonau. Rydym yn argymell eich bod yn uwchraddio’ch porwr i’r fersiwn diweddaraf o un o’r canlynol, er mwyn cael y gorau o’n safle.

Eithriadau
Er ein bod yn ymdrechu i gadw at y canllawiau a’r safonau derbyniol o ran hygyrchedd a defnyddioldeb, nid yw bob amser yn bosibl gwneud hynny ym mhob rhan o’r wefan. Rydym yn chwilio’n barhaus am ddatrysiadau a fydd yn sicrhau bod pob rhan o’r safle yn cyrraedd yr un lefel o hygyrchedd cyffredinol.

Gadael adborth
Cysylltwch â ni os ydych yn cael trafferth wrth ddefnyddio ein gwefan – bydd hyn yn ein helpu i wneud gwelliannau: Ffurflen adborth ar y wefan