Cysylltwch  Ni

Cysylltwch â ni

Siaradwch â’r arbenigwyr a gweld sut y gallwn ni helpu. Ffoniwch ni ar 0330 024 1805 neu llenwch y ffurflen ar-lein isod.

Amseroedd agor

Gwasanaethau Addysg dan Gyfeiriad yr Heddlu a’r Llys:

  • Dydd Llun-Dydd Gwener: 08:00 i 18:00
  • Dydd Sadwrn: 08:30 i 16:00
  • Dydd Sul: ar gau

Gwasanaethau Rheoli Risg Gyrwyr a Fflydoedd ar gyfer Busnesau: Dydd Llun-Dydd Gwener: 09:00 i 17:00

Cerdded a Beicio: Dydd Llun-Dydd Gwener: 08:00 i 18:00

Cyfeiriad a chyfarwyddiadau prif swyddfa Telford

Cyfeiriad ein pencadlys yn Nhelford yw:

Pencadlys Grŵp TTC
Hadley Park East
Telford
TF1 6QJ 

Ar drên
Yr orsaf drên agosaf yw Gorsaf Ganolog Telford (TF3 4LZ) sy’n daith car 10 munud i ffwrdd o’r swyddfa.

Lleoliad swyddfa Telford

Eisiau cwyno?

I gael gwybodaeth am gwyno, ewch i’n tudalen gweithdrefn gwyno.

Adborth ar y wefan

Cysylltwch â ni os ydych yn cael trafferth wrth ddefnyddio ein gwefan – bydd hyn yn ein helpu i wneud gwelliannau: ffurflen adborth ar y wefan